top of page
Climbing Holds

טיפוס היא פעילות ספורטיבית שניתן לעשות גם בבית. אנחנו מספקים ללקוחותינו אפשרויות מגוונות לבניית קירות טיפוס ביתיים . הקירות יכולים לשמש קקירות טיפוס לילדים בחדר או בחצר או כקירות טיפוס לאימונים ולטיפוס אתגרי. 

אנחנו מספקים את כל הייעוץ והכלים הדרושים לצורך הקמת קיר טיפוס ביתי ומאפשרים גם רכישה של חלקים לבנייה עצמית של הקיר בבית. 

bottom of page